Phim tài liệu về Lịch sử Tam Kỳ năm 2013

103
Quảng cáo trong 0 giây
Bạn thấy video này thế nào?
Xem thêm:

Trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, cùng với sự thay đổi về địa lý, thể chế chính trị, Tam Kỳ cũng có những thay đổi về tên gọi và địa giới hành chính. Vùng đất Tam Kỳ trước thế kỷ XV vốn là vùng đất Chiêm Động của Chămpa, đến thời Hồ Hán Thương (1403), vùng đất này thuộc lãnh thổ Đại Việt.

Đến thời vua Lê Thánh Tông (1471), cùng với việc ra đời của đạo Thừa tuyên Quảng Nam huyện Hà Đông được thành lập thuộc phủ Thăng Hoa (sau đó đổi thành phủ Thăng Bình).

Năm Thành Thái thứ 18 (1906), nhà vua ra đạo dụ đổi huyện Hà Đông thành phủ Hà Đông, sau đó đổi tên thành phủ Tam Kỳ. Năm 1920, thực dân Pháp cắt một số xã phía tây của phủ Tam Kỳ, sáp nhập với các xã vùng thấp của Trà My để thành lập huyện Tiên Phước. Phủ Tam Kỳ có 7 tổng (An Hòa, Đức Hòa, Đức Tân, Phú Quý, Chiên Đàn, Vĩnh Quý và Phước Lợi) với 178 xã.

Đăng ngày 16/09/2019 bởi Admin

Chém gió